Sơ đồ tổ chức phòng Quản trị

Đăng vào 10/05/2021 15:43

Sơ đồ tổ chức

1. Trưởng phòng

2. Các phó trưởng phòng

3. Các tổ chuyên môn: Tổ xe, Tổ điện nước, Tổ bảo vệ, Tổ Quản lý ký túc xá, Tổ hội trường

4. Các bộ phận chuyên môn: Xây dựng cơ bản, quản lý tài sản, Thủ kho

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đỗ Quốc Tuấn Trưởng phòng
2 Trần Viết Vĩnh Phó trưởng phòng
3 Phan Huy Long Phó trưởng phòng
4 Phạm Chiến Thắng Tổ trưởng tổ xe
5 Đặng Văn Long Tổ trưởng tổ điện nước
6 Nguyễn Thị Tươi Thủ kho
7 Trịnh An Ngọc Nhân viên điện nước
8 Nguyễn Tiến Định Chuyên viên XDCB
9 Lê Thị Ngoãn Nhân viên kế toán
10 Trương Đức Vĩnh Nhân viên điện nước
11 Vũ Văn Học Nhân viên điện nước
12 Nguyễn Thành Hưng Nhân viên hội trường
13 Lê Thành Trung Nhân viên hội trường
14 Hồ Tuấn Đức Nhân viên hội trường
15 Đào Trọng Giang Bảo vệ
16 Vũ Hà Bắc Bảo vệ
17 Nguyễn Hồng Sơn Bảo vệ
18 Huỳnh Phương Bảo vệ
19 Vũ Lưu Long Bảo vệ
20 Ngô Đăng Chung Bảo vệ
21 Lê Văn Khoa Bảo vệ
22 Phạm Thành Trung Bảo vệ
23 Nguyễn Thị Đoàn Nhân viên Ký túc xá
24 Hán Đức Tốt Lái xe
25 Trần Đình Hoành Lái xe
26 Huỳnh Nam Sơn Nhân viên Ký túc xá

 

Trưởng phòng Đỗ Quốc Tuấn: 024.3835.0900 ; 0983.819.566

Phó trưởng phòng Trần Viết Vĩnh: 0385226999

Phó trưởng phòng Phan Huy Long: 0988652238

Tổ xe: 04.38350888

Tổ ký túc xá: 024.37734240

Tổ điện nước: 0983478687

Bảo vệ: 02438344603