Các tổ chức chính trị

Đăng vào 11/05/2021 09:56

1. Chi bộ Phòng quản trị

Số lượng: 14 Đảng viên

Bí thư: Đồng chí Đỗ Quốc Tuấn

Phó Bí thư: Đồng chí Trần Viết Vĩnh

Uỷ viên: Phan Huy Long

2. Công Đoàn bộ phận

Chủ tịch công đoàn: Đồng chí Trần Viết Vĩnh

Phó chủ tịch Công đoàn: Đồng chí Nguyễn Tiến Định

Các uỷ viên: Phan Huy Long, Trương Viết Vĩnh, Đào Trọng Giang